Nguyễn Thị Lụa

Sau khi đi Nhật về mình đã quyết định sang Hàn học tập cùng Addie. Quả thực sự lựa chọn ngày xưa không hề là sai lầm. Mình sang Hàn được gần 6 tháng mà nhờ quyết tâm và động viên của thầy, mình đã đạt topik 3. Cảm ơn thầy nhiều lắm ạ!

Bài viết trước đó Nguyễn Ngọc Thạch