Nguyễn Thượng Thiên

Mình là 하늘, đã du học được gần 2 năm. Mọi thứ mình được thầy Choi với Addie lo hết, nên mình chỉ cần chăm chỉ học tập thôi ^^ Đến giờ thì mình đã có topik cấp 4, có thể giao tiếp thành thạo với người Hàn, tất cả là nhờ thầy. 감사합니다!

Bài viết sau đó Đoàn thị Hợi