Tìm nhà trọ

Dịch vụ tìm nhà trọ tại Hàn Quốc – SIS Program

Dịch vụ tìm nhà trọ tại Hàn Quốc – SIS Program

Dịch vụ tìm nhà trọ tại Hàn Quốc Quy định của nhà trường: Khi sang Hàn Quốc thì thường nhà trường nào cũng sẽ bắt buộc bạn phải ở trong kí túc xá ít nhất là 3 tháng, có những trường quy định là 6 tháng mới được phép chuyển trọ ra ngoài. Vậy sau 3-6 tháng đó, các bạn sẽ ra ở trọ như thế nào? …