Tìm việc làm thêm

Dịch vụ cung cấp việc làm thêm – SIS Program

Dịch vụ cung cấp việc làm thêm – SIS Program

Dịch vụ tìm việc làm thêm cho du học sinh  Dịch vụ hỗ trợ cung cấp việc làm thêm nằm trong chương trình SIS nhằm hỗ trợ du học sinh có thể tìm được công việc làm thêm phù hợp với khả năng của bản thân. Dịch vụ này nhằm giúp các bạn du học sinh giải quyết khó khăn về mặt kinh tế, áp lực tiền bạc …